INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Rodzicu,

W związku  z obowiązkiem informacyjnym administratora  danych osobowych wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach, ul. 1 Maja 72, 58-530 Kowary i są one podawane w celu:

1.        Realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm).

2.        Zapewnienia realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i sportowych w placówce.

3.        Wykorzystania wizerunku ucznia poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej SP3 Kowary, na tablicach ściennych oraz na potrzeby informacji i promocji placówki.

Informujemy, że:

a) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do punktów: 1, 2 i 3.

b) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem w odniesieniu do punktu 3.

c) Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych szkoły.

e) Odbiorcą danych osobowych są:
– podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

f) Podanie danych osobowych:
– jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w odniesieniu do punktów: 1 i 2,
– ma charakter dobrowolny w odniesieniu do punktu 3.

g) Konsekwencją niepodania danych jest:
– brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do punktów 1 i 2,
– brak możliwości zamieszczenia wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły i materiałach informacyjnych i promocyjnych placówki.

h) Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych

i) Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi:
– art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
– art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w odniesieniu do punkt 1 i 2.

 

t

Galeria Biblioteka szkolna

Aktywna Tablica

Matematyka

RODO

"Przyjazna Trójka"

Podręczniki Dokumenty

Język polski

Samorząd UczniowskiŚwietliczakiJęzyk angielskiKącik pedagogaOddział przedszkolny

Rekrutacja

 

 

 

       

Organizacja roku szkolnegoProjekty edukacyjne

Misja i wizja szkołyPatron szkołyHistoria szkołyGrono pedagogiczneProjekty UEKontaktArchiwum

Oferty konkursowe, przetargi

Wiosenna Kowarska "5"

PSO

Kącik logopedyczny

 

 

28 września 2018 r.  – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

szczegóły w zakładce MATEMATYKA
 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

       

 

 

góra strony

Bezpieczna droga do Szkoły

10 września 2018r. o godzinie 8:00 odbyło się spotkanie dla uczniów klasy I z dzielnicową Elżbietą Wojciechowską, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze, które poznali nasi uczniowie to:

1. Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie chodź „na skróty” przez miejsca nieznane lub mało bezpieczne.
2. Jeśli nie ma chodnika idź poboczem lewej strony jezdni.
3. Przez jezdnię przechodź w miejscach wyznaczonych np. pasami lub oznaczonych sygnalizacja świetlną.
4. Pamiętaj zawsze przechodź na zielonym świetle. Jeśli nie ma sygnalizacji świetlnej ustaw się przy krawędzi chodnika, zobacz czy nie nadjeżdża samochód z lewej strony jezdni, następnie z prawej strony jezdni i jeszcze raz upewnij się czy z lewej strony jezdni nie nadjeżdża samochód. Kiedy jesteś pewny, że nie nadjeżdża, możesz przejść przez jezdnię.
5. Nigdy nie przebiegaj przez jezdnię, nawet jeśli masz zielone światło i jesteś na pasach.
6. Nie przechodź przez jezdnię w niedozwolonym miejscach.
7. Noś elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kierowców np. umieszczone na plecakach, czy częściach ubioru zewnętrznego.
8. Nie wychodź na jezdnię zza samochodu, autobusu.
9. Wybieraj najbezpieczniejszą drogę do szkoły, unikając miejsc niebezpiecznych, takich jak przejście przez tory kolejowe, kładki w pobliżu wykopów.

10. Podróżuj bezpiecznie. Fotelik, podstawki oraz zapięte pasy to podstawa podczas przewożenia dzieci.

Uczniowie mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Otrzymali również odblaski ufundowane przez PZU SA oddział w Warszawie.

Pedagog szkolny: Anna Ciszek

góra strony

Narodowe Czytanie

W piątek, 7 września 2018r. przed Domem Tradycji Miasta Kowary uczniowie klasy VI b i klas  ósmych, uczestniczyli w spotkaniu w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

W tegorocznej edycji, dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, główną lekturą było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Wysłuchaliśmy fragmentów dzieła w interpretacji uczniów, nauczycieli szkół kowarskich i samych kowarzan. Nasi uczniowie: Martyna Łasisz z  kl. VIb, Natalia Pichnar z kl. VIIIb oraz Jakub Formicki z kl. VIIIa także zaangażowali się w tę akcję i odczytali fragmenty powieści. Otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Podstawowym celem była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo literatury polskiej, potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.

Anna Marglarczyk

galeria zdjeć

 

 

 

Pogoda Kowary
© mojapogoda.com