Przedmiotowe Systemy Oceniania

w klasach 4 -8

powrót do strony głównej

 

Język Polski    Historia    Muzyka   Wychowanie Fizyczne

 

 

 Plastyka    Technika    Przyroda   Geografia
Matematyka        Język Angielski    Religia  J.angielski kl.1
Ed. wczesnoszkolna - kl.1    Ed. wczesnoszkolna-kl.2    Ed. wczesnoszkolna-kl.3    Informatyka
Język Niemiecki    Edu.dla bezpieczeństwa    Biologia     Chemia

WOS

Nauka zdalna

Aneksy PSO

Aneks-chemia

Aneks-EDB

Aneks-fizyka

Aneks-geografia

Aneks-j.polski

Aneks-j.angielski

Aneks-matematyka

Aneks-muzyka

Aneks-przyroda

Aneks-technika/plastyka

Aneks-wych. fizyczne

Aneks-informatyka kl.4,7,8

Aneks-informatyka kl.5,6

Aneks-j.niemiecki

Aneks-biologia

 

 

ZAiKS w szkole Szkolny kodeks TIK