powrót do strony głównej

 

Grono Pedagogiczne 2018/2019

 

Dyrektor Szkoły - Henryk Maniecki

Wicedyrektor szkoły - Robert Oskulski

 

Nazwisko i Imię Przedmiot/prowadzone zajęcia wychowawstwo
Pelc Bożena edukacja wczesnoszkolna, biologia, rewalidacja 1
Walesiak Monika edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 2
Zielińska Maria matematyka 4b
Spyrka Anna nauczanie indywidualne, wspomaganie  
Zagrobelna Ewa edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna 3
Burzyńska Katarzyna wychowanie fizyczne, geografia 4c
Marglarczyk Anna język polski 5a
Sadowska Ewa matematyka, wdż, fizyka 5b
Donhefner Bogumiła przyroda, świetlica 6a
Młodawska Małgorzata wychowanie fizyczne 6b
Knap Lidia historia, plastyka, technika 7
Oskulski Robert wychowanie fizyczne, muzyka 8a
Chomicz-Szabłowska Anna język angielski 8b
Graczyk Monika język polski 4a
Konieczna Maria język angielski  
Kozłowska Joanna informatyka  
Sadowski Tadeusz matematyka  
Baka-Rotkiewicz Barbara chemia  
Sitarczuk Aleksandra język niemiecki, język angielski  
Dudziński Michał historia, WOS  
Zubiel-Kozłowska Patrycja doradztwo zawodowe  
Przybyła Piotr religia  
Kurzawska Anna opieka świetlicowa, rewalidacja  
Czapla Barbara opieka świetlicowa  
Merta Ewa biblioteka, zajęcia komputerowe  
Ciszek Anna pedagog szkolny  
Barcik Grzegorz religia