Język polski

 

powrót do strony głównej

                                                                                                                                                                                                          

LEKTURY    Prace konkursowe

 

KONKURS LITERACKI

W związku z ogłoszeniem św. Wawrzyńca patronem miasta Karpacz zapraszamy do udziału w konkursie literackim:

Temat: Gdybym mógł (mogła) porozmawiać ze św. Wawrzyńcem spytałbym (spytałabym) o …

Forma:

- wywiad

- opowiadanie

-opowiadanie z użyciem dialogu

- list do św. Wawrzyńca

termin: poniedziałek – 28 maja 2018r.

prace należy przesłać lub złożyć nauczycielowi j. polskiego

(pani Monika Graczyk lub annamarglarczyk@op.pl)

 

 

Z okazji Jubileuszu sześćdziesięciolecia działalności Szkoły i trzydziestolecia nadania Jej imienia Józefa Gielniaka

zapraszam do wzięcia udziału w  KONKURSIE LITERACKIM.

NAPISZ WIERSZ LUB RYMOWANKĘ DOTYCZĄCĄ JÓZEFA GIELNIAKA

TEKST NIE MOŻE BYĆ WCZEŚNIEJ NIGDZIE PUBLIKOWANY!

Na WASZE PRACE czekam do 23 lutego 2018r.

Należy je przesyłać na adres: annamarglarczyk @op.pl

Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.

Zostaną przyznane 1.2. i 3. miejsce.

Komisja konkursowa wybierze prace, które zostaną umieszczone w jubileuszowym folderze.

Ocenie będzie podlegać m.in.: zgodność wiersza z tematyką konkursu, sposób prezentacji oraz oryginalność utworu.

Anna Marglarczyk

 

 

„BOŻE NARODZENIE - TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ”

Konkurs literacki dla klas IV - VII

·        Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów do twórczości literackiej, podzielenie się osobistymi przemyśleniami i nadziejami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia oraz zastanowienie się, czy i na ile święta mogą zmienić nasze otoczenie, naszą rodzinę i nas samych.

·        Popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej, rozwijanie kreatywności, zabawa słowami i budowanie pozytywnych postaw wobec innych ludzi.

Forma pracy: (do wyboru):

 

 wiersz, opowiadanie, esej, kartka świąteczna (wyklejanka) krótkie wypracowanie, list, notatka, opis, artykuł…

o tematyce bożonarodzeniowej, a wiążąca się z mottem ze znanej kolędy

„…Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…”

Oceniane będą:

– zgodność z tematem,

– poprawność stylistyczna i ortograficzna,

– walory artystyczne,

– pomysł.

Zasady konkursu:

1. Praca musi być napisana samodzielnie,

2. Prace literackie wysyłamy mailem na adres: annamarglarczyk@op.pl,

3. Uczestnicy konkursu dostarczają prace do nauczycieli języka polskiego.

Prace należy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2017r.

1.      

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. 

 

Anna Marglarczyk

Monika Graczyk

 

 

KLASOWY KONKURS RECYTATORSKI KLAS IV – VII

obowiązkowy dla wszystkich uczniów

 

- każdy uczeń przygotowuje recytację dowolnego wiersza

- czworo/ pięcioro uczniów (najlepiej recytujących) przechodzi do etapu szkolnego (grudzień 2017r.)

 

Etap klasowy odbędzie się 20.11. 2017r. (poniedziałek) na lekcjach j. polskiego

 

Dla chętnych

KONKURS RECYTATORSKI w ZSO w Kowarach pt. „Wiersze Tuwima”

konkurs  ten odbędzie się w gimnazjum 24.11.2017r.

(w przypadku wielu chętnych szkoła zorganizuje eliminacje i wybierze 10 najlepszych recytacji)

Uczeń/ uczennica może przygotować jeden (ten sam) wiersz na wyżej wymienione konkursy!

 

Anna Marglarczyk

Monika Graczyk

Ewa Merta

 

 

PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie recytatorskim, w tym roku na patriotycznie. Temat trudny ale satysfakcja większa. Proszę potraktować temat szeroko, można z humorem.  Do zobaczenia w listopadzie w Kowarach.

Pozdrawiam  Maria Zielińska