powrót do strony głównej

 

Misja szkoły:

   Jesteśmy szkołą, która:

Wizja szkoły:

Nasza szkoła  jest miejscem, w którym proces nauczania i uczenia się przebiega w przyjaznej atmosferze.

Każdy uczeń ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

To sprawia, że Absolwent naszej szkoły:


Szkołę łączą silne więzy współpracy z Rodzicami. To sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w bieżących działaniach uzgodnionym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki.


Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Szkoła jest znana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.


Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska lokalnego wspomagając je w rozwiązywaniu problemów oraz promując treści plastyczne.