powrót do strony głównej

 

 

Józef Gielniak - patron szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach od 1988 r. nosi imię Józefa Gielniaka - wybitnego artysty - grafika, który mieszkał na terenie Kowar

    Józef Gielniak urodził się we Francji w rodzinie polskich emigrantów. Jako osiemnastolatek przyjechał z rodziną do Polski. W wyniku nie wyleczonej jeszcze we Francji choroby płuc trafił do szpitala, najpierw w Grudziądzu, potem w Bydgoszczy, a w końcu, w roku 1953 do Szpitala "Bukowiec" w Kowarach. Trzy lata później rozpoczął indywidualne studia artystyczne, z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki. Swoje pierwsze linoryty wykonał Gielniak w 1956 roku. Pięć lat później we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym odbyła się jego pierwsza indywidualna wystawa. Zmarł w 1972 roku i został pochowany na starym cmentarzu w Kowarach.

Oto chronologicznie przedstawione wydarzenia z życia Józefa Gielniaka:

    Artysta rozsławił nasze miasto i polską grafikę na całym świecie. Jego prace znajdują się nie tylko w muzeach na terenie Polski. Zakupiły je galerie w USA, Kanadzie, Brazylii, Japonii i w wielu innych krajach na całym świcie. Największe zbiory prac artysty i pamiątek po nim posiada Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. W czasie zaledwie 15 lat swojej twórczości pozostawił wiele prac, m.in. 53 prace graficzne, 15 ekslibrysów, trochę szkiców, rysunków, kilka obrazów olejnych.

    Józef Gielniak kochał dzieci i młodzież. Utrzymywał stały kontakt z uczniami szkół kowarskich. Opowiadał im o swojej twórczości, prezentował prace. Nie poddawał się chorobie, chociaż nękała go coraz bardziej. Pomimo cierpienia ciągle pracował i starał się zachować pogodę ducha. Człowiek ten swoim życiem, pracą i walką z ciężką nieuleczalną chorobą udowodnił, że może on być wzorem do naśladowania dla innych.

    Dzień nadania imienia był świętem całej społeczności szkolnej i miał bardzo uroczystą oprawę. Szkoła otrzymała także sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców.

    Rocznica nadania szkole imienia i wręczenie sztandaru jest statutowym Świętem Patrona Szkoły. Każdego roku organizowana jest uroczystość, w której uczestniczy cała społeczność szkoły oraz zaproszeni goście. W części oficjalnej następuje zmiana pocztu sztandarowego. W części artystycznej uczniowie prezentują przygotowane występy o życiu i twórczości Patrona

Oto niektóre z grafik Józefa Gielniaka:

Bukowiec naoczny (dla synka)