powrót do strony głównej

 

Informacja o wyniku naboru - na stanowisko konserwatora

 

NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Józefa Gielniaka w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko pracy: konserwator.

           Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie BIP: www.bip.kowary.pl/public/?id=50428, stronie internetowej szkoły: www.sp3-kowary.pl oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach.

 

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru

Kwestionariusz osobowy