powrót do strony głównej

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA GIELNIAKA W KOWARACH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY (w wymiarze 1 etat)

szczegółowe informacje

wyniki naboru


 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:  "Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie

 instalacji hydrantowej oraz malowanie korytarzy i klatki schodowej"

wyniki wyboru

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

projekt budowlany: instalacja hydrantowa    1, 2, 3

projekt budowlany: wymiana instalacji elektrycznej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

projekt budowlany: malowanie korytarzy i klatki schodowej

przedmiary robót:     instalacja hydrantowa

                                    malowanie korytarzy i klatki schodowej

                                    malowanie korytarzy przed wejściem do sali gimnastycznej

                                    wymiana instalacji elektrycznej

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

                                    instalacja elektryczna

                                    instalacja hydrantowa

                                    malowanie korytarzy i klatki schodowej