Rekrutacja

powrót do strony głównej

Lista uczniów klas pierwszych

Uczniowie przyjęciu w wyniku rekrutacji uzupełniającej

 

Regulamin rekrutacji SP3

Wniosek o przyjęciu do klasy pierwszej (dzieci spoza obwodu)

Zgłoszenie do klasy pierwszej (dzieci z obwodu)

Klauzula zgody

Oświadczenie o miejscu zamieszkania