Rekrutacja

powrót do strony głównej

Lista uczniów oddziałów przedszkolnych

Lista uczniów klas pierwszych

Uczniowie przyjęciu w wyniku rekrutacji uzupełniającej

 

Regulamin rekrutacji SP3

Wniosek o przyjęciu do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęciu do klasy pierwszej

Zgłoszenie do klasy pierwszej (dzieci z obwodu)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego