powrót do strony głównej

 

                           

 

Zmiany w systemie edukacji

    Szanowni Rodzice nowy rok szkolny 2017/2018 to rok wielu zmian. W związku z reformą w systemie oświaty zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi na tej stronie: https://www.mac.pl/zmiany-w-oswiacie#START

 

 

Praca domowa – wskazówki dla rodziców :)

Rola zadań domowych:

·         utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole

·         nauka samokształcenia

·         poszerzenie wiedzy

·         nauka systematyczności

·         okazja do refleksji nad tym czego uczeń się nauczył i jak może to wykorzystać

O czym należy pamiętać? :

·         wyznaczeniu stałej pory odrabiania zajęć domowych

·         odpoczynku po lekcjach

·         posiłku przed rozpoczęciem pracy

·         przerwach w czasie pracy na regeneracje sił

·         zaplanowaniu pracy

·         różnych technikach przyswajania wiedzy

Kanały przyswajania informacji:

Słuch: Słuchowcy

To dzieci których głównym kanałem przyswajania informacji jest słuch. Łatwiej się uczą gdy głośno przeczytają i usłyszą. To co odbiorą poprzez słuch łatwiej przyswajają.

Wzrok: Wzrokowcy

To dzieci, które wykorzystują do zdobycia wiedzy wzrok. Szybciej się uczą gdy coś zobaczą, po cichu przeczytają materiał. Pomocne są w ich przypadku ilustracje np. w encyklopediach, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne.

Dotyk: Dotykowcy

To dzieci, które poznają świat za pomocą dotyku i ruchu. Podczas uczenia się będą się przemieszczać, co ułatwi im przyswojenie wiedzy. Mogą również ugniatać plastelinę lub gumową piłeczkę

Miejsce do odrabiania zadań domowych:

·         uczeń powinien mieć biurko lub swój stolik przy którym odrabia lekcje

·         w przypadku dzieci, które słabo się koncentrują należy ograniczyć ilość przedmiotów na biurku/stoliku do minimum

·         miejsce nauki dziecka powinno się znajdować z dala od bodźców zewnętrznych np. telewizji, radia, komputera

·         krzesło powinno być dostosowane do wzrostu dziecka

·         przed przystąpieniem do odrabiania lekcji pamiętajmy o przewietrzeniu pomieszczenia

Rola rodziców/ opiekunów:

·         Zainteresowanie pracą domową dziecka i pilotowanie samodzielnej pracy dziecka.

·         Zachęcanie dziecka do systematycznego odrabiania zadań domowych.

·         Docenianie wysiłku dziecka.

·         Kontrola przygotowania do szkoły (spakowany plecak, odrobione zadania domowe).

·         Kontakt z wychowawca, nauczycielami.

·         Stosowanie wzmocnień pozytywnych, pochwał, nagród.

·         Znajomość mocnych i słabych stron dziecka.

·         Zachęcanie do samodzielnego wykonania zadania poprzez zadawanie pytań pomocniczych.

Pamiętajmy!!!

Pomoc dzieciom nigdy nie powinna sprowadzać się do odrabiania zadań domowych za dzieci !!!

·         Wyręczanie spowoduje że dziecko skupi się tylko na tym aby osiągnąć ocenę najmniejszym wysiłkiem. Ponadto wpłynie to również na samoocenę dziecka: nie potrafię tego zrobić, rodzic jest ode mnie lepszy.

 

Warto utwierdzać dziecko w przekonaniu że: umie, potrafi, wie i własną aktywnością zdobywa wiedzę. :)

 

Zainteresowania – ważna sprawa :)

    Zainteresowania stanowią integralną część życia człowieka.  Dzięki nim dziecko idzie swoją indywidualnie wybraną drogą, czuje się wyjątkowe, co znacznie wpływa na poczucie jego wartości.

    Każde hobby zaspokaja jakąś potrzebę w życiu człowieka i bez względu na wiek wpływa na jego zachowanie i postawy.

    Pomaga również w pokonywaniu trudności. Dzięki pasjom podejmujemy różne działania, co  wiąże się z tym, że tworzymy łatwiej, szybciej, sprawniej.

    Wiele badań naukowych  potwierdziło związek wyboru zamiłowań z wyborem kierunków kształcenia. W związku z tym kształtowanie wartościowych zainteresowań jest priorytetem wychowawczym.

        W naszej szkole uczniowie również mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania. Nauczyciele prowadzą różne zajęcia pozalekcyjne podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę o otaczającym świecie, poprawić kondycję i sprawność fizyczną oraz kształtować wiele innych umiejętności.

Zajęcia pozalekcyjne:

1.           Kawiarenka internetowa

1.           Koła j. angielskiego i niemieckiego

2.           Koło konwersacyjne

3.           Trening twórczy zaj. z j. polskiego

4.           Gry i zabawy logiczne

5.           Gry sportowe

6.           Zajęcia profilaktyczne „Baw się i bądź bezpieczny”

7.           SKS dziewcząt i chłopców

8.           Literackie wyzwanie

9.           Z higieną za pan brat

10.       Poznaję swój organizm i zdrowo żyję

11.       Koło plastyczne

12.       Edukacja dla bezpieczeństwa

13.       Język migowy

14.       Koło filmowe

15.       Koło wokalne

16.       Młody plastyk

17.       Służba liturgiczna ołtarza

    Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie maja możliwość wyrównać szanse edukacyjne, powtórzyć materiał, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

    Szczegółowy harmonogram zajęć pozalekcyjnych na stronie szkoły.

        W sprawach zainteresowań dzieci zapraszam również rodziców na rozmowy do gabinetu pedagoga. Wspólnie możemy zastanowić się nad rozwijaniem zamiłowań uczniów :)