powrót do strony głównej

 

                           

 

Zmiany w systemie edukacji

    Szanowni Rodzice nowy rok szkolny 2017/2018 to rok wielu zmian. W związku z reformą w systemie oświaty zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi na tej stronie: https://www.mac.pl/zmiany-w-oswiacie#START

 

 

Zainteresowania – ważna sprawa :)

    Zainteresowania stanowią integralną część życia człowieka.  Dzięki nim dziecko idzie swoją indywidualnie wybraną drogą, czuje się wyjątkowe, co znacznie wpływa na poczucie jego wartości.

    Każde hobby zaspokaja jakąś potrzebę w życiu człowieka i bez względu na wiek wpływa na jego zachowanie i postawy.

    Pomaga również w pokonywaniu trudności. Dzięki pasjom podejmujemy różne działania, co  wiąże się z tym, że tworzymy łatwiej, szybciej, sprawniej.

    Wiele badań naukowych  potwierdziło związek wyboru zamiłowań z wyborem kierunków kształcenia. W związku z tym kształtowanie wartościowych zainteresowań jest priorytetem wychowawczym.

        W naszej szkole uczniowie również mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania. Nauczyciele prowadzą różne zajęcia pozalekcyjne podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę o otaczającym świecie, poprawić kondycję i sprawność fizyczną oraz kształtować wiele innych umiejętności.

Zajęcia pozalekcyjne:

1.           Kawiarenka internetowa

1.           Koła j. angielskiego i niemieckiego

2.           Koło konwersacyjne

3.           Trening twórczy zaj. z j. polskiego

4.           Gry i zabawy logiczne

5.           Gry sportowe

6.           Zajęcia profilaktyczne „Baw się i bądź bezpieczny”

7.           SKS dziewcząt i chłopców

8.           Literackie wyzwanie

9.           Z higieną za pan brat

10.       Poznaję swój organizm i zdrowo żyję

11.       Koło plastyczne

12.       Edukacja dla bezpieczeństwa

13.       Język migowy

14.       Koło filmowe

15.       Koło wokalne

16.       Młody plastyk

17.       Służba liturgiczna ołtarza

    Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie maja możliwość wyrównać szanse edukacyjne, powtórzyć materiał, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

    Szczegółowy harmonogram zajęć pozalekcyjnych na stronie szkoły.

        W sprawach zainteresowań dzieci zapraszam również rodziców na rozmowy do gabinetu pedagoga. Wspólnie możemy zastanowić się nad rozwijaniem zamiłowań uczniów :)