Konkurs ortograficzny

       W kwietniu 2021 roku uczniowie klas VIII stanęli w szranki z językiem ojczystym. Celem konkursu było szerzenie nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz rozwijanie zainteresowań polską pisownią.

       W pierwszym etapie konkursu wzięli udział wszyscy uczniowie. Napisali dyktando  pod okiem swojego nauczyciela j. polskiego. W drugim etapie wzięło udział dziesięciu najlepszych z klasy VIII A i VIII B. W trzecim pięć osób, które uzyskały najlepszy wynik. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych oraz umiejętnością wykorzystania ich w praktyce.

MISTRZOWIE ORTOGRAFII KLAS VIII

2020/2021:

I miejsce – Danuta Tarnowska kl. VIII A
II miejsce – Weronika Szcześniak kl. VIII A
III miejsce – Zuzanna Brzuchnalska kl. VIII A

Gratuluję! Monika Graczyk