Bezpieczna droga do szkoły

         17 września 2021r.o godzinie 8.30 odbyło się spotkanie dla uczniów klasy I z policjant z Komendy Miejskiej Policji w Kowarach Elżbietą Wojciechowską, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

       Spotkanie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Dzieci mogły zdobyć wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym: pasy, światła, pobocze. Ponadto przedstawione im zostały zachowania niebezpieczne na drodze. Podczas spotkania poruszony został również temat konieczności noszenia odblasków.

      W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Wspólnie z wychowawczynią, pedagogiem, pod kierunkiem policjantki dzieci przechodziły przez jezdnię po pasach.

Każdy pierwszak otrzymał również odblaski: zawieszkę i opaskę na rękę.

Serdeczne podziękowania dla pani Elżbiety Wojciechowskiej za przeprowadzenie akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w naszej szkole.

pedagog szkolny: Anna Ciszek