Bezpieczna droga do szkoły

30 września 2020r.o godzinie 9.00 odbyło się spotkanie dla uczniów klasy I z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Kowarach, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Spotkanie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Dzieci mogły zdobyć wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym: pasy, światła, pobocze. Ponadto przedstawione im zostały zachowania niebezpieczne na drodze. Podczas spotkania poruszony został również temat konieczności noszenia odblasków.

W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Wspólnie z wychowawczynią, pedagogiem, pod kierunkiem policjantów dzieci przechodziły przez jezdnię po pasach.  

Każdy pierwszak otrzymał również odblask, który może przyczepić do tornistra lub założyć na rękaw kurtki.

Anna Ciszek