BohaterOn w naszej szkole!

         Nasza szkoła przystąpiła do akcji BohaterOn-włącz historię!  To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.  Za pośrednictwem kampanii promowane są patriotyczne postawy i tożsamość narodowa w Polsce, tworzy się wspólnota pamiętająca o historii naszego kraju i jego bohaterach.

         Uczniowie klas 7-8 oraz klasy 5 wzięli udział w zajęciach przeprowadzanych na podstawie przygotowanych przez organizację materiałów edukacyjnych. Poznali historię Powstania i losy Powstańców, zapoznali się z wybranymi biogramami na stronie bohateron.pl, a następnie z zapałem zabrali do napisania listów. Pracy towarzyszyły niezwykłe emocje i poruszenie.

            Stworzone przez uczniów kartki i własnoręcznie napisane listy jako dowody uznania trafią do rąk własnych Powstańców.  Liczymy na to, że te kilka napisanych od serca słów może stać się początkiem pięknego dialogu pokoleń.

Monika Graczyk
Anna Marglarczyk
Daria Skiermańska