Dyrekcja Szkoły

Henryk Maniecki

dyrektor szkoły

Robert Oskulski

wicedyrektor

Nazwisko i Imię Przedmiot/prowadzone zajęcia Wychowawstwo
Walesiak Monika edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 1
Zagrobelna Ewa edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna 2a
Grunin Marietta edukacja wczesnoszkolna 2b
Pelc Bożena edukacja wczesnoszkolna, biologia, rewalidacja 3
Skiermańska Daria język polski, opieka świetlicowa 4
Chomicz-Szabłowska Anna język angielski 5
Graczyk Monika język polski 6a
Zielińska Maria matematyka 6b
Burzyńska Katarzyna wychowanie fizyczne, geografia 6c
Marglarczyk Anna język polski 7a
Sadowska Ewa matematyka, wdż, fizyka 7b
Wołosecka Iwona język angielski 8a
Młodawska Małgorzata wychowanie fizyczne 8b
Knap Lidia plastyka, technika  
Oskulski Robert wychowanie fizyczne, muzyka  
Spyrka Anna nauczanie indywidualne, wspomaganie, plastyka  
Raczyński Tomasz informatyka  
Chrzanowska Halina religia  
Dziuda Robert religia  
Sadowski Tadeusz matematyka, chemia  
Ożóg Małgorzata język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa  
Dudziński Michał historia, WOS  
Donhefner Bogumiła opieka świetlicowa  
Merta Ewa biblioteka, informatyka
 
Ciszek Anna pedagog szkolny  
Rusek Nikola opieka świetlicowa, rewalidacja, wspomaganie