Klub Ortograffiti

          Z przyjemnością informujemy, że uczniowie klasy VII A założyli w naszej szkole  Klub Ortograffiti. Wyposażeni w dobry humor spotykają się raz w tygodniu, by rozwijać umiejętność pisania i czytania oraz dobrze przygotować się do egzaminu  ósmoklasisty z języka polskiego.

          Uczniowie, spotykając  się w Klubie Ortograffiti, rozwijają umiejętności w wielu obszarach: okrywają swoje mocne strony, rozwijają pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem i umiejętność poprawnego pisania .

           Wszyscy klubowicze otrzymali również atrakcyjne gadżety klubowe. W takcie roku wdrażane zostaną różne projekty, by wzmocnić ich motywację do nauki i wpłynąć na integrację zespołu.

 

Monika Graczyk