MDJO 2024

       21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego! Tego dnia przypomnieliśmy sobie  o potrzebie ochrony różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Święto Języka Ojczystego zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. dla upamiętnienia wydarzeń, do których doszło w 1952 r. w Bangladeszu (zginęło wówczas pięciu studentów domagających się nadania ich językowi rodzimemu – bengalskiemu – statusu języka urzędowego). Tego dnia nie tylko upamiętniamy przywołane wydarzenia, ale także przypominamy o różnorodności językowej.  Pamiętajmy, że  język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

       Z tej okazji Samorząd Uczniowski  zorganizował dla klas 4-8 szkolny turniej o tytuł Mistrza Języka Ojczystego. W potyczkach językowo-ortograficznych wzięły udział drużyny, składające się z trzech reprezentantów każdej klasy. Zadania dotyczyły związków frazeologicznych, rozpoznawania błędów językowych, składały się z łamańców językowych oraz dyktanda. Uczniowie mogli doświadczyć, że język służy nie tylko do przekazywania informacji, ale obcowanie z nim może być źródłem radości. Oto wyniki rywalizacji:

I miejsce zajęła klasa VIa
II miejsce klasa Va
III miejsce klasa IVa

GRATULUJEMY!

Dziękujemy wszystkim za dołączenie do zabawy upamiętniającej tak ważne święto, święto naszego PIĘKNEGO JĘZYKA OJCZYSTEGO!

Samorząd Uczniowski

Dodaj komentarz