Pasowanie Pierwszoklasistów!

Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. W czwartek, 15 października 2020 roku w godzinach popołudniowych odbyła się bardzo ważna uroczystość  – Pasowanie na Ucznia. To był wyjątkowy dzień.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 ” i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Klasa VIIIa przygotowała dla nich pierwszy test. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.

Zadaniem uczniów było m.in. udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji jury, potwierdziło, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

W tej wyjątkowej chwili pan Dyrektor pogratulował dzieciom zaprezentowanych umiejętności i złożył życzenia. Kolejne życzenia złożyła też starsza koleżanka Karolina – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Następnie dzieci klasy pierwszej przedstawiły swój program artystyczny przygotowany pod okiem swojej wychowawczyni pani Moniki Walesiak. Po uroczystym apelu Uczniowie wraz z Wychowawczynią i Rodzicami udali się do klasy na poczęstunek.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.