Józef Gielniak – patron szkoły

           Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach od 1988 r. nosi imię Józefa Gielniaka – wybitnego artysty – grafika, który mieszkał na terenie Kowar.

Józef Gielniak urodził się we Francji w rodzinie polskich emigrantów. Jako osiemnastolatek przyjechał z rodziną do Polski. W wyniku nie wyleczonej jeszcze we Francji choroby płuc trafił do szpitala, najpierw w Grudziądzu, potem w Bydgoszczy, a w końcu, w roku 1953 do Szpitala “Bukowiec” w Kowarach. Trzy lata później rozpoczął indywidualne studia artystyczne, z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki. Swoje pierwsze linoryty wykonał Gielniak w 1956 roku. Pięć lat później we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym odbyła się jego pierwsza indywidualna wystawa. Zmarł w 1972 roku i został pochowany na starym cmentarzu w Kowarach.

Oto chronologicznie przedstawione wydarzenia z życia Józefa Gielniaka:

  • 18 lutego 1932 – urodził się w Denain koło Valenciennes (departament Nord) jako młodszy syn robotnika fabrycznego, polskiego emigranta.
  • 1947 – Gielniak otrzymuje za akwarele i prace rysunkowe nagrodę Union Francise des Oeuvres Laiques d’Education Artistique. Nie przyjmuje proponowanego przez mera Anzim stypendium na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, przyjął natomiast propozycję działaczy polonijnych studiów konsularno-dyplomatycznych w Polsce, pod warunkiem nauki języka polskiego. W tym celu jesienią udaje się do Paryża do Liceum Polskiego przy rue Lamande.
  • 1949 – Gielniak zachorował na gruźlicę i trafił do sanatorium w Neufmoutiers-en-Bric, gdzie uczy się nadal; maturę otrzymuje w Paryżu.
  • maj1950 – Gielniak wraca z matką do Polski, ale stan zdrowia uniemożliwia mu podjęcie zamierzonych studiów. Trafia do szpitala w Grudziądzu, potem w Bydgoszczy. Po opuszczeniu szpitala przez kilka miesięcy pracuje w Grudziądzu jako dekorator wystaw.
  • 1952 – Gielniak czyni starania o przyjęcie na Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale we wrześniu w stanie ciężkim zostaje przyjęty do szpitala w Bydgoszczy.
  • 1953 – Gielniak trafia do Sanatorium Przeciwgruźliczego „Bukowiec” niedaleko Kowar
  • 1972 – Gielniak otrzymuje jeden z czterech złotych medali na IV Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie.
  • 28 maja 1972 – umiera w sanatorium Bukowiec w Kowarach, został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kowarach.

         Artysta rozsławił nasze miasto i polską grafikę na całym świecie. Jego prace znajdują się nie tylko w muzeach na terenie Polski. Zakupiły je galerie w USA, Kanadzie, Brazylii, Japonii i w wielu innych krajach na całym świcie. Największe zbiory prac artysty i pamiątek po nim posiada Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. W czasie zaledwie 15 lat swojej twórczości pozostawił wiele prac, m.in. 53 prace graficzne, 15 ekslibrysów, trochę szkiców, rysunków, kilka obrazów olejnych.

       Józef Gielniak kochał dzieci i młodzież. Utrzymywał stały kontakt z uczniami szkół kowarskich. Opowiadał im o swojej twórczości, prezentował prace. Nie poddawał się chorobie, chociaż nękała go coraz bardziej. Pomimo cierpienia ciągle pracował i starał się zachować pogodę ducha. Człowiek ten swoim życiem, pracą i walką z ciężką nieuleczalną chorobą udowodnił, że może on być wzorem do naśladowania dla innych.

Dzień nadania imienia był świętem całej społeczności szkolnej i miał bardzo uroczystą oprawę. Szkoła otrzymała także sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców.

    Rocznica nadania szkole imienia i wręczenie sztandaru jest statutowym Świętem Patrona Szkoły. Każdego roku organizowana jest uroczystość, w której uczestniczy cała społeczność szkoły oraz zaproszeni goście. W części oficjalnej następuje zmiana pocztu sztandarowego. W części artystycznej uczniowie prezentują przygotowane występy o życiu i twórczości Patrona