Program profilaktyczny DEBATA

             25 i 26 października uczniowie klas VII wzięli udział w programie profilaktycznym autorstwa prof. Krzysztofa Wojcieszka, którego celem jest  zmiana przekonań normatywnych na temat alkoholu.

             Podczas spotkania z uczniami prowadzący skupił się na przekazaniu właściwej wiedzy na temat szkodliwości alkoholu oraz rozwijaniu umiejętności i potrzeby dokonywania postanowień abstynenckich.

            W efekcie uczniowie wyposażeni zostali w wiedzę o możliwościach rozwoju bez substancji psychoaktywnych, ukierunkowani zostali w stronę zdrowego stylu życia oraz wyposażeni w umiejętność decydowania o sobie i nie ulegania presji rówieśników.

            Program miał charakter dyskursu, spotkanie przebiegało w atmosferze wspólnoty i wzajemnego szacunku. Dziękujemy za ciekawe spotkanie i budujące rozmowy.

Klasa VII A
Klasa VII B

Klasa VII C