Program Razem Łatwiej

      Pragnę poinformować, że nasza szkoła została zapisana do projektu (projekt firmy Cogito oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego), który ma ważność do końca 2025roku:
   „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” , dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat.
Na drzwiach szkoły oraz korytarzach zostały wywieszone plakaty informujące o programie i możliwości skorzystania z darmowych konsultacji.

Dodaj komentarz