PROJEKT “ZIELONO – NIEBIESKIE KOWARY”

       W środę, 13 września 2023r. klasy Vb i VI wzięły udział w zajęciach warsztatowych na leśnej ścieżce przyrodniczej „Jedlinki” w Kowarach.

      Podczas lekcji w terenie, z edukatorem z Karkonoskiego Parku Narodowego, uczniowie mogli obserwować procesy i zjawiska w miejscu naturalnego ich występowania. Zajęcia umożliwiły bezpośredni kontakt ze środowiskiem, dały możliwość ruchu na świeżym powietrzu i zaangażowały wszystkie zmysły. Przy okazji była to integracja różnych treści w nauczaniu przyrody oraz poznawanie siebie i innych. Obserwując środowisko, dzieci uczą się kultury obcowania z przyrodą.

Anna Marglarczyk

Dodaj komentarz