Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

          Informujemy, że od września roku szkolnego 2022/2023 nasza szkoła rozpoczęła realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

             Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nasza szkoła będzie realizować Priorytet 3 programu, za który odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

          Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.

         W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 000 zł.

          Dzięki dofinansowaniu nasza biblioteka szkolna wzbogaci się o nowości wydawnicze cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży, uzupełniony zostanie również zbiór lektur szkolnych oraz wyposażenie biblioteki.

Dodaj komentarz