Przewodniczący samorządu:

Dawid Gierlasiński

Zastępca przewodniczącej:

Aleksandra Masztakowska

Sekretarz: Kalina Śmiałek

Poczet sztandarowy:

chorąży:

Hubert Stopyra

I asysta:

Aleksandra Masztakowska

II asysta:

Monika Wojciechowska