Przewodnicząca samorządu:

Nadia Jasek

Zastępca przewodniczącej:

Livia Olejnik

   Skarbnik: 

   Lena Sroka

Poczet sztandarowy:

chorąży:

Konrad Stopyra/Mateusz Kowalski

I asysta:

Barbara Dubiel/Alesja Barańska

II asysta:

Olivia Schmidt/Jagoda Szujewska