Przewodniczący samorządu:

Patryk Skubisz

Zastępca przewodniczącej:

Kalina Śmiałek

Sekretarz: Magda Dembińska

   Skarbnik: Damian Pichanr

Poczet sztandarowy:

chorąży:

Michał Tymczyszyn/Damian Pichnar

I asysta:

Kalina Śmiałek/Lena Knapczyk

II asysta:

Zuzanna Socha/Róża Szujewska