Spotkanie klasy Vb z ratownikiem!

       W poniedziałek, 19 lutego 2024r. klasę Vb odwiedził pan Marcin Uchman- ratownik medyczny z Rudawskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej. Działalność Stowarzyszenia, w którym działa oparta jest na pracy społecznej jej członków. Poszukują oni osób zaginionych, pomagają ratować życie, uczą jak ratować i propagować aktywność fizyczną.  

       Na spotkaniu ratownik udzielił instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Przypomniał uczniom ważne telefony alarmowe. Pokazał jak ułożyć rannego w pozycji bocznej bezpiecznej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca. Bardzo chętnie i aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.

       Spotkanie było doskonałą okazją do poznania odpowiedzialnej pracy ratownika medycznego, wdrażania dzieci do pomocy potrzebującym oraz do przestrzegania zasad bezpiecznych zabaw.

Bardzo dziękujemy naszemu ratownikowi za spotkanie.

Anna Marglarczyk

Dodaj komentarz