SZKOŁA DO HYMNU!

            W środę, 10 listopada 2021r.  nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11:11 uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Jest to akcja ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej polegająca na odśpiewaniu hymnu narodowego w dzień poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości. Jej głównym celem jest uczczenie Narodowego Dnia Niepodległości poprzez odśpiewanie Hymnu Państwowego.  oraz kształtowanie i rozwijanie u uczniów prawdziwie patriotycznych postaw: miłości do Ojczyzny, poszanowania dorobku przeszłych pokoleń.