„Wolność – to ta najjaśniejsza z gwiazd”

            Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.
            Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je w roku 1989.

             W tym roku, również się staraliśmy uczcić 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Choć ze  względów ograniczeń covidowych, nie mogliśmy się spotkać wszyscy w sali gimnastycznej, to jednak uczniowie naszej szkoły przygotowali i nagrali montaż słowno – muzyczny w formie filmiku. W środę, 10 listopada 2021r. wszyscy uczniowie obejrzeli film upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na ekranie monitorów mogli zobaczyć swoich kolegów, którzy starali się przybliżyć historię naszego kraju. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami, recytacjami wierszy, co pozwoliło widzom głębiej przeżyć tamte chwile.

 

Anna Marglarczyk

Robert Oskulski