Zakończyła się XIV  e d y c j a LIGI ORTOGRAFICZNEJ

     Liga ortograficzna w tym roku szkolnym cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział, aż 171 uczniów. Bardzo chętnie uczyli się co miesiąc 100 słówek, by później, raz w miesiącu, rywalizować z innymi o punkty.

Oto nasze podsumowanie:

LIGA ORTOGRAFICZNA

FINAŁ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W Y N I K I:

I  M I  E J S C E

Kajetan Szlenda kl.IIIb – 139pkt (niemal bezbłędnie)

II  M I E J S C E

Adrian Guzowski kl.VIIIa – 130 pkt

III  M I E J S C E

Agnieszka Smolińska kl.V – 124 pkt

G R A T U L U J E M Y!!!

Anna Marglarczyk