Zakończyła się XV edycja LIGI ORTOGRAFICZNEJ

       Liga ortograficzna w tym roku szkolnym cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie bardzo chętnie uczyli się co miesiąc 100 słówek, by później, raz w miesiącu, rywalizować z innymi o punkty.

Oto nasze podsumowanie:

FINAŁ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

W Y N I K I: 

I  M I  E J S C E

Kajetan Szlendak

IVa – 178 pkt

 II  M I E J S C E

Hanna Szczepańska

II– 177 pkt

 III  M I E J S C E

Kaja Szlendak

II- 170 pkt

 

G R A T U L U J E M Y!!!

Anna Marglarczyk

Dodaj komentarz