„zDolny Ślązak”

         Od 18 października 2021r. w naszej szkole rozpoczyna się kolejna edycja dolnośląskich konkursów przedmiotowych pod nazwą „zDolny Ślązak”. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

      Uczniowie mogą zaprezentować szeroko rozumiane kompetencje przedmiotowe, eksponować swoje kierunkowe zainteresowania i uzdolnienia, a dzięki współzawodnictwu motywować się do dalszej pracy. Celem jest wspieranie zainteresowań i uzdolnień, które pozwolą wpływać na naukowe ambicje młodych Dolnoślązaków, poszerzać ich horyzonty myślowe.

     W roku szkolnym 2021/2022 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego.

Życzymy sukcesów oraz satysfakcji z efektów własnej pracy.